Start

VÄLKOMMEN TILL TOMTEBOBARNEN

Vår verksamhet


Vår verksamhet bedrivs av sex dagbarnvårdare under ledning av C Företaget i Alunda alla med erfarenhet av barn och barnomsorg. Barnomsorgen bedrivs i Alunda prästgård. Vi är religöst och politiskt oberoende.


 

 

Verksamheten bygger på samma grundläggande pedagogiska principer som övrig förskoleverksamhet med en inriktning på vardagsrutiner och uteverksamhet.


 

Det är viktigt för oss att vara med och ge barnen en bra och trygg grund. Barnen får vistas i lugn, hemtrevlig miljö, i små grupper och med samma ansikten som de möter varje dag.


 

Våra mål som dagmammor är att barnen skall känna glädje och trygghet hos oss, att barnen skall bli självständiga och tro på sig själva, att barnen blir bra kompisar och känner att de duger precis som de är.


 

I vårt arbetssätt finns möjlighet för spontanitet i vardagen. Detta är en förutsättning för att kunna ta till vara de möjligheter som finns och för att på bästa sätt tillgodose barnens behov.

Vår pedagogiska inriktning

 

Vår inriktning denna termin utgår vi ifrån temat babblarna, matematik, rörelse, värdegrunden, språk, skapa och naturkunskap/teknik.  Vi arbetar med material ifrån naturen, papper, sax och lim.


Vi följer de fyra års tiderna och djuren som finns. Vi är både ute i skog och natur men vi arbetar även inomhus.

 

Exempel på hur vi arbetar med inriktningen kan vara att vi lyssnar efter fåglar och andra djur i skogen, vi tittar efter spår både i snön och på kottar mm som djur kan ha ätit på,vi tittar hur träden ändrar sig allt från allt de börjar knoppa till löven faller, vi läser sagor och gör pyssel efter årstider.

 

Vi ser den fria, skapande leken ute och inne som en viktig del i verksamheten. När fantasin tar slut eller när barnen önskar spelar vi spel, läser sagor, pysslar eller leker någon lek där jag som vuxen deltar mer aktivt.